happy nurse 22770114_m.jpg

Ajankohtaista

Hoiva&Hoitajien Työhyvinvointikysely

Suuret kiitokset kaikille Hoiva&Hoitajien Työhyvinvointikyselyyn vastanneille! Vastauksia tuli paljon, ja mikä parasta, vastauksissa oli useita hyviä kehitysideoita toimintamme saamiseksi vielä entistäkin paremmaksi.

Runsaat positiiviset palautteet osoittavat toimintamme olevan oikealla tiellä. Tässä muutama poiminta yleisimmin esitetyistä positiivisista vastauksista:

 

 • Osaava ja ystävällinen lähiesimies

 • Erittäin hyvät työkaverit

 • Palkan saa kaksi kertaa kuukaudessa

 • Palvelutasosta ei tingitä kiireestä huolimatta 

 • Johtajat auttavat aina kun tarvitaan

Kehittyäksemme entistä paremmaksi tarvitsemme jatkossakin rakentavia ajatuksia ja ehdotuksia kaikilta työntekijöiltämme. Siksi teemme Työhyvinvointikyselystä jatkuvan tavan toimintamme kehittämiseksi.

 

Tässä, huhtikuussa toteutetussa Työhyvinvointikyselyssä nousikin esille muutamia kohtia, joihin yrityksen johto haluaa reagoida heti.

HH-ajankohtaista-pikkukuva-kadet.jpg

​Palkitseminen

 • Muutamme palkkausta

 • Teemme uusia bonus-järjestelmiä

 • Tarjoamme mahdollisuutta siirtyä keikkatyöntekijästä
  vakituiseksi työntekijäksi

Asiakaspalaute

 • Keräämme asiakaspalautetta kuukausittain

 • Annamme palautteen työntekijöille

 • Välitämme myös työntekijöiden palautteen asiakkaille

Vuorojen varaaminen

 • Lisäämme järjestelmäämme tietoa vuoroista työntekijöille

 • Kehitämme online-palvelua, jotta vuorot olisi entistäkin helpompi varata 

 • Raportointia lisätään myös asiakkaille

 

Lisäksi toiveissa oli yhteisiä vapaa-ajan hetkiä ja lisäkoulutuksia, joiden suunnittelu on jo käynnissä, ja  järjestelyt aloitetaan heti pandemiatilanteen hellitettyä.

Hoiva&Hoitajat LOVe-koulutus hoitajille

 

”Kirjaudu järjestelmään käyttäjätunnuksillasi silloin, kun sinulle sopii”

Lääkehoidon Osaaminen Verkossa -koulutus eli LOVe on lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus.

 

Koulutusmateriaali rakentuu STM:n turvallinen lääkehoito-oppaan mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

 • Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan

 • Työnantajalla on velvollisuus luoda edellytykset täydennyskoulutukseen osallistumiselle
  (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994)

Myös lääkehoitoon kouluttamattomille henkilöille löytyy koulutuksia, jotka auttavat sinua työssäsi.

Lisätietoja:

+358 509110 963

pillerit_161464749_s_edited.jpg

Tiedustele kursseja:

LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet (PKV ja Rokotus)

KIPU – Kivun lääkehoito

COVID-19 – Rokoteosaamisen

PSYK – Mielenterveyden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito

SuuLOP – Lääkehoito suun terveydenhuollossa

LOKKI – Lääkehoidon osaaminen kouluissa

IV – Lääke- ja nestehoito laskimoon

GER – Iäkkäiden lääkehoito

LAS – Lasten lääkehoito

MiniLOP – Lääkehoidon perusteet kouluttamattomille

Hoiva&Hoitajat on kotimainen terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstövuokrausyritys. Meillä työskentelee sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, hoiva-avustajia

sekä henkilökohtaisia avustajia. Tuotamme laadukkaita palveluita yksityiselle ja kunnalliselle sektorille sairaaloihin, hoivakoteihin, palvelutaloihin,

sekä potilaiden omiin koteihin. Hoiva&Hoitajat, +358 50 911 0963.