kädet 2 26335721_s.jpg
H&H_logo_edit_copy.png

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

REKRYTOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Yleistä

FinnMedPro Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme rekrytointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina aika ajoin. Merkittävistä muutoksista pyrimme tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.4.2021.

 

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: FinnMedPro Oy

Osoite: Sitratori 3, 00420 Helsinki

Puhelin: 050 3376 542

Y-tunnus: 2610003-4

FinnMedPro Oy:n tietosuojavastaava Mohamud Aden

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joilla on Yhtiöömme asiallinen yhteys työnhakijana (jäljempänä yhdessä ”Työnhakijat” tai erikseen ”Työnhakija” tai ”Sinä”).

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Voimme käsitellä Rekisterissä seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja sekä työnhakuun liittyviä henkilötietoja:

 

 • Työntekijän nimi ja syntymäaika

 • Työntekijän yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

 • Kokemus- ja koulutustiedot

 • Työntekijästä tehdyt mahdolliset soveltuvuusarviot

 

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Lisäksi voimme kerätä tietoja ennen työsuhteen alkamista, rekrytointiprosessin aikana mahdollisilta soveltuvuusarviointien suorittajilta tai suosittelijoilta sinun suostumuksellasi.

 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittely perustuu Yhtiön Oikeutettuun etuun ja Työnhakijan suostumukseen.

 

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on henkilötietojen hallinta työnhakutilanteissa. Henkilötietojesi käsittelyn seurauksena olet mukana rekrytointiprosessissa ja voimme markkinoida sinulle soveltuvia työpaikkoja, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole sinuun muita vaikutuksia.

 

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Käytämme ainoastaan toimialallaan laajasti tunnistettuja, vakiintuneesti toimivia ja luotettavia palveluntuottajia alihankkijoina henkilöstöjärjestelmien, tietojärjestelmien ja henkilötiedon käsittelyn toteuttamisessa. Varmistamme sopimuksilla, että henkilötietojen käsittelyn osalta alihankkija toteuttaa tarpeelliset suojaustoimet asiakastietojemme suojaamiseksi.

 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojen siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

 

9. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Työnhakijoiden henkilötietoja säilytämme kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämisestä lukien. 

 

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojesi poistamista niiltä osin, kun henkilötiedot eivät ole välttämättömiä lainsäädännöllisten velvoitteidemme toteuttamiseksi;

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiltä osin, kun henkilötiedot eivät ole välttämättömiä lainsäädännöllisten velvoitteidemme toteuttamiseksi.

 

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heidän käyttöoikeutensa määritellään heidän työtehtävänsä kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

12. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@finnmedpro.fi. Voit myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 

FinnMedPro Oy

Heli Riipinen

+358 50 347 6532

Sitratori 3

00420 Helsinki